Honlap - Bemutatkozás - Kapcsolat - Projektek - Programok - Szolgáltatás - Linkajánló - Játékok - Vendégkönyv
Honlap Alapszabály
Alapszabály PDF Nyomtatás E-mail
Írta: oszoly   

Kattintson az

Alapszabály

szóra, ha szeretné elolvasni az Oszoly Környezetvédő Egyesület teljes Alapszabályát.

Oszoly Környezetvédő Egyesület

Alapszabály

- a 2014. március 30. napján kelt Alapszabályának a

- Budapest Környéki Törvényszék 5.Pk.60.394/2008/8. sorszámú végzésében foglaltak figyelembevételével készült és a Közgyűlés által elfogadott-

módosításokkal egységes szerkezetben -

1.§. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve:   Oszoly Környezetvédő Egyesület Magyar Turista Egyesület Csobánkai Osztálya

(2) Rövid neve: Oszoly Kör

(3) Székhelye:                 2014. Csobánka, Múzsa u. 21.

(4) Működési területe: Csobánka, Pilis, Kárpát-medence, Európa

(5) Jogállása:                  önálló jogi személy

(6) Működési formája: közhasznú társadalmi szervezet

2.§. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület céljai:

(1) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület céljai:

a) Csobánka, a Pilis, a Kárpát-medence és Európa kulturális, környezeti és természeti értékeinek megőrzése:

- a Pilis természeti és épített környezetének védelme

- a táj múltjához kötődő hagyományok megismerése és ápolása

- a természeti környezet szervezett védelme, természeti értékek megóvása, őrzése, fenntartása, tanösvényen, táblán bemutatása, helyreállítása

- a Dera-patak és vízrendszere vízminőségének helyreállítása, növény- és állatvilágának aktív védelme

- az e célok eléréséhez szükséges ismeretek megszerzése

- környezet- és természetvédelmi ismeretterjesztés, a természettudatos gondolkodás és magatartás terjesztése, kialakítása

- az Egyesület céljaihoz kapcsolódó döntések (hatósági vagy egyéb) megismerése és befolyásolása, megjelenés a médiában

- a hasonló célú hazai és külföldi mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése

- a pilisi települések lakossága aktív környezetvédő tudatának fejlesztése

- a pilisi települések lakossága széles körű tájékoztatása a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben

- a pilisi települések lakossága - különös tekintettel az ifjúságra - bevonása az Egyesület céljainak megvalósításába, együttműködés a helyi iskolákkal és óvodával

- együttműködés állatvédő szervezetekkel

- közreműködés illegális szeméttelepek felderítésében és felszámolásában

- hulladék komposztálás népszerűsítése

b) harmonikus ember-természet viszony kialakítása és fejlesztése a szabadidős természetjárás gyalogos-, kerékpáros-, sí-, és vizitúrázás ágazatokban kifejtett tevékenységein keresztül:

- együttműködés kulcsos házakkal, turistaházakkal, menedékházakkal és falusi vendéglátókkal

- a szervezett természetjáró turisztikai tevékenység ápolása, fenntartása

- falusi turizmus támogatása

- szabadidős honismereti és Tanösvény túrák szervezése a különböző túraágazatokban

- természetvédelmi és túratáborok szervezése

- a jelzett turista útvonalak bejárhatósága jogi és technikai feltételeinek biztosítása

- a pilis települések lakossága motiválása az aktív, szervezett szabadidő eltöltésére

- e célból kampány, népszerűsítő rendezvények szervezése

- a természetjárást népszerűsítő, segítő cikkek, kiadványok megjelentetése, a természetjárás jogi, technikai, szervezeti feltételeinek megteremtése, szorgalmazása

c) A 1996. évi LIII:, természet védelméről szóló törvény 61 §. (2) a., b., c., (3), és a 65 §. (1), (2) pontjai alapján az egyesület az alábbi feladatokban részt vállal:

javaslatot tesz helyi és országos jelentőségű védett területté nyilvánításra

elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét

a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a települési önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre

a természeti területek és értékek jogellenes károsítása, veszélyeztetése esetén a természet védelme érdekében jogosult fellépni, és állami szervektől, önkormányzatoktól a megfelelő és hatáskörbe tartozó intézkedés megtételét kérni, vagy a védett természeti érték, terület károsítója ellen pert indítani

kérheti a bíróságot, hogy a veszélyeztetőt, károsítót tiltsa el a jogsértő magatartástól, kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére

(2) Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint közhasznú szervezetként közhasznú tevékenységeket folytat; ezek egy részével olyan közfeladatot lát el, amelyről állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia:

(Erdőtörvény /2009. évi XXXVII. tv. 
Egészségügyi törvény /1997. évi CLIV. tv 
Kulturális örökség védelme /2001. évi LXIV. tv. 
Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység /2011. évi CLXXIX. tv. 
Természetvédelmi törvény /1996. évi LIII. tv.
Szabadidősport gyakorlása, támogatása /2004. évi I. tv.
Környezetvédelmi törvény/
1995. évi LIII. tv
Önkormányzati törvény/ 2011. évi CLXXXIX. tv)

a) tudományos tevékenység, kutatás

b) egészségvédelem, betegségmegelőzés

c) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

d) kulturális tevékenység

e) kulturális örökség megóvása

f) műemlékvédelem

g) természetvédelem, állatvédelem

h) környezetvédelem

i) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

j) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

k) emberi és állampolgári jogok védelme

l) a magyarországi nemzeti és etnikai kissebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

m) fogyasztóvédelem

n) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszonykeretében folytatott sporttevékenység kivételével

o) közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások